Υπηρεσίες

Η pinecone creative studio παρέχει υπηρεσίες:

Στον τομέα του Web:
•  web design
•  web development (custom CMS)

Στον τομέα του Graphic Design:
•  σχεδιασμό λογότυπου
•  ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας & branding
•  σχεδιασμό εντύπων
δείτε δουλειές που έχουμε υλοποιήσει